Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit systém 2N® Lift8 do továrního nastavení. Lze toho docílit pomocí hardwarového reset tlačítka na centrální jednotce, hlasového menu, servisními nástroji nebo popřípadě pomocí SMS (je-li jednotka osazena GSM nebo UMTS modulem.

Uvedení do továrního nastavení pomocí reset tlačítka na centrální jednotce 2N® Lift8 Central Unit

Zařízení musí být zapnuto. Na boční straně, vedle USB konektoru se nachází reset tlačítko.

Obnovení továrního nastavení – stisknete tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se žlutě rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Všechna uživatelská nastavení budou nyní smazána.

Úplné smazání software centrální jednotky – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se červeně rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Pozor, po provedení této funkce je možné obnovit normální činnost zařízení pouze pomocí PC!

 

 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SW 2N® Lift8 Service Tool

Při propojení centrální jednotky s PC, spuštění a připojení k centrální jednotce lze nahrát defaultní konfiguraci do zařízení, vytvořením "NOVÁ" a poté uložením do centrální jednotky "ZAPSAT DO ZAŘÍZENÍ".

Uvedení do továrního nastavení pomocí hlasového menu

Vytočte přiřazené telefonní číslo centrální jednotky (číslo stanice, telefonní číslo), vstupnte do hlasového menu pomocí servisního hesla (tovární hodnota *12345*) a zvolte parametr 899*SERVSNI_HESLO*, kde SERVISNI_HESLO je aktuální servisní heslo (tovární hodnota 12345).

Parametry VoIP rozhraní nebudou smazány (1100 - 1110). 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SMS

Pozor

Icon

Není dostupné pro moduly PSTN a VoIP!

Zasláním SMS na telefonní číslo centrální jednotky ve formátu L8 DEF X, kde X je servisní heslo (def. 12345), se provede nastavení do továrního nastavení.

V případě úspěchu je zaslána odpověď:

L8 DEF OK - uvedení do továrního nastavení bylo úspěšné

Možné chybové odpovědi v případě neúspěchu:

L8 ERR Invalid Message  - pokud L1 chybí nebo je ve zprávě uvedeno něco jiného (L2, L4 cokoliv jiného)

L8 ERR Unknown Command  -pokud byl použit jiný příkaz než CNF, DEF, SET a RST  (DFE FNC ETC ...)

L8 ERR Invalid Password  - nesprávné heslo pro programování (defaultní je 12345)

L1 ERR Invalid Parameters  - neplatný parametr, odpověď na CNF a SET.

L8 ERR Invalid Syntax  -Syntax error, pokud se někde ve zprávě nachází mezera nebo jiný znak, který tam nepatří

L8 ERR Does not Respond  - nevyzvedne hovor po 60 s
                                               - hovor je vyzvednut, ale nereaguje na CPC programování 
                                               - položení hovoru během programování
                                               - nereaguje na WRITE_START, WRITE_CONFIRM, nebo CRC_REQUES


Upozornění

Icon

Tyto operace neměníverzi firmwaru. Uvedením do továrního nastavení se přenastaví veškeré parametry na původní hodnoty.

V případě smazání file systému je smazáno vše včetně firmwaru. Je tedy potřeba firmware znovu nahrát pomocí servisních nástrojů, neprovádějte tuto operaci, nemáte-li 2N® Lift8 Service Tool k dispozici!