Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit systém 2N® Lift8 do továrního nastavení. Lze toho docílit pomocí hardwarového reset tlačítka na centrální jednotce, hlasového menu, servisními nástroji nebo popřípadě pomocí SMS (je-li jednotka osazena GSM nebo UMTS modulem.

Uvedení do továrního nastavení pomocí reset tlačítka na centrální jednotce 2N® Lift8 Central Unit

Zařízení musí být zapnuto. Na boční straně, vedle USB konektoru se nachází reset tlačítko.

Obnovení továrního nastavení – stisknete tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se žlutě rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Všechna uživatelská nastavení budou nyní smazána.

Úplné smazání software centrální jednotky – stiskněte tlačítko a držte jej, dokud se červeně nerozsvítí všechny LED. Poté jej pusťte a vyčkejte, až se červeně rozbliká LED SYSTEM. Nyní tlačítko krátce stiskněte. Pozor, po provedení této funkce je možné obnovit normální činnost zařízení pouze pomocí PC!

 

 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SW 2N® Lift8 Service Tool

Při propojení centrální jednotky s PC, spuštění a připojení k centrální jednotce lze nahrát defaultní konfiguraci do zařízení, vytvořením "NOVÁ" a poté uložením do centrální jednotky "ZAPSAT DO ZAŘÍZENÍ".

Uvedení do továrního nastavení pomocí SMS? Hlasové Menu?

Upozornění

Icon

Tyto operace neměníverzi firmwaru. Uvedením do továrního nastavení se přenastaví veškeré parametry na původní hodnoty.

V případě smazání file systému je smazáno vše včetně firmwaru. Je tedy potřeba firmware znovu nahrát pomocí servisních nástrojů, neprovádějte tuto operaci, nemáte-li 2N® Lift8 Service Tool k dispozici!

 

 

  • No labels