Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V továrním nastavení je CPU nastavena statická IP adresa 192.168.100.100

Tuto adresu je možné změnit dvěma způsoby

 1. přes konzolové menu na sériovém rozhraní. Po připojení přes sériové rozhraní můžeme např. pomocí programu Putty apod změnit. Komunikační rychlost je 115200 Bd
 2. v programu NS Admin tool, V menu Síť – Síťová rozhraní lze spravovat veškerá síťová rozhraní, která jsou v rámci ústředny k dispozici. Kromě síťového rozhraní CPU (procesoru ústředny) jsou zde tedy také síťová rozhraní jednotlivých VoIP karet. Na kartě CPU je 10/100 Mbitového Ethernetové rozhraní stejně jako na kartách Surf Ethernet. Tato rozhraní slouží ke komunikaci s ústřednou, SMTP klienty a také pro signalizaci a RTP streamy VoIPových hovorů. Po rozkliknutí menu Síť – Síťová rozhraní je v levé části k dispozici seznam dostupných Ethernetových rozhraní ústředny. V pravé části okna se zobrazují nastavení zvoleného rozhraní. V případě CPU jsou možnosti následující:
  • Získat adresu z DHCP serveru – Volbou lze povolit získávání IP adresy automaticky z DHCP serveru. V takovém případě jsou neaktivní následující sekce.
  • Použít následující IP adresu – Volbou lze povolit sekce pro nastavení statické IP adresy a DNS serverů.
   • IP adresa – Představuje IP adresu přidělenou Ethernetovému rozhraní.
   • Maska podsítě – Udává bitovou masku podsítě.
   • Výchozí brána – Nastavuje IP adresu routeru nebo PC, skrze kterou se komunikuje mimo vnitřní síť (výchozí brána).
  • Adresy serverů DNS
   • Upřednostňovaný server – Představuje IP adresu primárního DNS serveru.
   • Náhradní server – Představuje IP adresu sekundárního DNS serveru.
   • DNS HostName – Parametrem lze nastavit Host Name ústředny.
   • DNS doména – Parametrem lze nastavit jméno domény (Domain Name).
  • Popis – informativní pole
  • Výrobce – informativní pole