Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Indoor Touch, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka nebo vytvořte ticket pomocí následujícího odkazu:

 

Hlášení technického problému by mělo obsahovat následující:

 

1) Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje nejlépe tak, aby jsme byli schopni problém reprodukovat ve 2N. Jakékoliv další doplňující informace i situaci jako screenshoty, topologie sítě, NAT nastavení, IP adresy, video se zachycenou situací jsou také velice ceněny a napomáhají k rychlé identifikaci problému.

2) Aktuální verzi firmware vašeho 2N® Indoor Touch (lze dohledav sekci O produktu na hlavní obrazovce zařízení nebo v nabídce Nastavení - Systémové informace)

 

3)  Sériové číslo zařízení ( lze získat v sekci Nastavení - Systémové informace)

 

4)   Verze 2N® Helios IP Mobile aplikace (lze získat v 2N® Helios IP Mobile aplikaci -  Nastavení)

 

5) Stáhnutí logu na SD kartu. To lze provést v sekci Nastavení - rozšířené. Zde je nutné povolit debug režim. Poté je nutné zkusit reprodukovat situaci při které dochází k nějakému problému (př. spustit aplikaci, které se nechová tak jak by měla). Do logu se uloží veškeré potřebné informace. Poté je nutné logy stáhnout na SD kartu a poskytnout je Technické podpoře 2N. Logy lze také stáhnout z webového rozhraní s verzí firmwaru: 3.4.0.1.0

 

6) Aktuální konfiguraci zařízení lze stáhnout opět přes webové rozhraní v sekci Zařízení - Správa systému nebo ji lze stáhnout na SD kartu přímo ze zařízení.

 7) Síťový (Wireshark) trace

Pokud 2N® Indoor Touch komunikuje s dalším zařízením např. 2N® Helios IP interkom, tak je síťový trace velice užitečný. Trace lze zachytit na straně 2N interkomu  (více info zde) nebo lze použít PC s Wireshark utilitou ve stejné LAN jako  2N® Indoor Touch. Síťový trace ze také stáhnout z webového rozhraní s verzí firmwaru: 3.4.0.1.0


Před vytvořením RMA požadavku také prosím ověřte následující:

 

 

Poznámka

Icon

Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz