Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Indoor Touch, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

  1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.

  2. Aktuální konfiguraci zařízení. Soubor config.xml stáhnete přes webové rozhraní - postup je zřejmý z níže uvedených obrázků.

    Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz
  3. Informaci o verzi firmwaru a výrobní číslo.

  4. Ověřte správnost a dodržení síťových požadavků popsaných zde:
    Síťové požadavky - Jakou LAN/Wi-Fi infrastrukturu potřebuji?

  5. Připojte také popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy, atd.

Děkujeme!

  • No labels