Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktuální konfiguraci zařízení stáhnete pomocí tlačítka Download v sekci Configuration - postup je zřejmý z níže uvedených obrázků.

Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz