Skip to end of metadata
Go to start of metadata
2N® SIP Audio Converter nebo 2N® SIP Speaker mají v továrním nastavení  předkonfigurovanou statickou IP adresu. Adresa je následující: 192.168.1.100. Adresu je možné změnit, nebo povolit automatické získávání adresy od DHCP serveru. Parametry se nacházejí v sekci: Systém -> Síť -> Základní. Zde je možné povolit či zakázat použití DHCP serveru a jiné základní síťové parametry jako je DNS server atd.




 Obrázek 1: Menu základního síťového nastavení

 

Info

Icon

Pokud nevíte, jakou IP adresu má zařízení nastavenou, můžete použít 2N® Network scanner, který je možné stáhnout zdarma zde: