Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Do  2N® SIP Audio Converter nebo 2N® SIP Speaker je možné nahrát zvukový soubor, který může sloužit jako sdělení. Soubor může být předem připravený nebo je možné zprávu nahrát přímo přes webové rozhraní pomocí Vašeho mikrofonu. Zvukovou stopu je pak možné přehrát pomocí HTTP příkazu, který se odešle na příslušné zařízení.

 

Info

Icon

Zvukový soubor musí splňovat určité podmínky pro to, aby jej bylo možné nahrát do zařízení. Parametry jsou následující:

  • WAV formát
  • PCM kódování s 8 kHz vzorkovou frekvencí
  • 8/16-bit rozlišení vzorku
  • Velikost souboru musí být maximálně 256 kB ( v případě 2N® SIP Audio Converter/SIP Speaker) nebo maximálně 2 MB ( v případě 2N® SIP Horn Speaker)
  • Maximální časové délka, kterou je možné přehrát je omezena na 16 vteřin (při 8-bit rozlišení) nebo 8 vteřin ( při 16-bit rozlišení).

Pro nahrání zvukové stopy není potřeba žádná přídavná licence. Přehled licencovaných funkcí lze nalézt v sekci Systém -> Licence. Zde je možné vidět, že funkce Enhanced Audio je povolena a je tedy možné příslušné zvukové soubory nahrát do zařízení.

Obrázek 1: Ověření dostupných licencí

Info

Icon

Pro nahrání zvukových stop není potřeba Enhanced Audio licence.


Nahrání zvukového souboru je možné v sekci Služby -> Uživatelské zvuky. První záložkou je zde Přiřazení zvuků, kde je možné přiřadit nahranou zvukovou stopu pro jednotlivé akce, jako je například vyzváněcí tón.

Obrázek 2: Přiřazení zvuků

 

Pomocí další záložky je možné nahrát zvukové stopy. Zvukový soubor lze nahrát do zařízení pomocí tlačítka  (upload tlačítko) nebo lze zvukový soubor nahrát přímo přes webové konfigurační prostředí pomocí tlačítka   (nahrávací tlačítko). 

Obrázek 3: Nahrání uživatelské zvukové stopy


Posledním krokem je nastavení příkazů automatizace, díky kterým bude možné spustit přehrání zvukové stopy pomocí HTTP příkazu.

 

Obrázek 4: Příkazy automatizace


Jako první je nutné použít funkci s názvem Event.HttpTrigger. Tato funkce se využívá pro detekci příchozího HTTP příkazu a následného rozhodnutí o provedení specifické akce. Příkaz má pouze jeden parametr, kterým je name. To je v podstatě klíčové slovo, na jehož základě bude přehrána zvuková stopa. V tomto příkladě je použito klíčové slovo "play". Druhý použitý příkaz je Action.PlayUserSound. Zde je nutné specifikovat parametr události event. Pokud nastane příslušná událost, vykoná se akce Action.PlayUserSound. V tomto příkladě máme v automatizaci pouze jednu událost, na kterou se akce odkazuje. Událost má ID=1, tedy i event bude rovný 1. Druhý parametr funkce s názvem sound specifikuje, jaká zvuková stopa bude přehrána. Je možné volit rozsah hodnot 1 - 10. V tomto případě je hodnota parametru rovna 1 z důvodu, že zvuková stopa byla nahrána na první paměťovou pozici. (viz. obrázek 3). Nyní zařízení přehraje příslušnou zvukovou stopu, pokud bude obdržen HTTP příkaz, který obsahuje klíčové slovo play.


Info

Icon

Pro více informací ohledně automatizace, úplný popis všech funkcí a parametrů je možné nalézt zde:

 

HTTP příkaz je možné poslat pomocí webového prohlížeče nebo pomocí zařízení či aplikace, které jsou schopny posílat HTTP příkaz. V tomto příkladě je struktura HTTP příkazu následovna: http://192.168.50.251/enu/trigger/play

 

Info

Icon

Obecná struktura HTTP příkazu:

  • http://<ip adresa>/enu/trigger/<parametr name>