Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Se zařízením 2N® SIP Audio Converter nebo 2N® SIP Speaker je možné přehrát předem nahranou zvukovou stopu automaticky ve specifikovaný čas a den pomocí vestavěného plánovače. Plánovač je možné aktivovat v sekci Služby ->  Uživatelské zvuky -> Plánovač hlášek.

 

Info

Icon

Pokud ve Vašem zařízení nevidíte plánovač hlášek v sekci Služby ->  Uživatelské zvuky , je nutné stáhnout nejnovější firmware a provést upgrade zařízení.

 

Plánovač je snadný pro ovládání. Nejprve je nutné aktivovat tuto funkci pomocí políčka Plánovač aktivní. Poté je možné kliknout kdekoliv na časovou osu pro příslušný den, kde se zobrazí okénko s nastavením. V okně je možné specifikovat čas přehrání, příslušnou zvukovou stopu a hlasitost.


 Obrázek 1: Plánovač hlášek