Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak vytvořit zálohu konfigurace jednotky 2N® LiftIP a stáhnout logy pro potřeby troubleshootingu. Tyto soubory budete potřebovat při hlášení problému na technické podpoře.

Stažení konfiguračního souboru

Připojte se k jednotce pomocí servisního nástroje 2N® LiftIP Service Tool a jděte do sekce "Konfigurace->Parametry"

  1. Klikněte na "Načíst ze zařízení"
  2. Klikněte na "Uložit do souboru"

 

  • No labels