Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

Pošlete prosím na support@2n.cz:

  • Přesný popis problému
  • Verzi firmware (fw)
  • Sériové číslo zařízení
  • Konfigurační soubor
  • Log (stáhnout log ze zařízení)
  • Ethereal trace v případě problémů s VoIP
  • Volající a volané číslo (v případě, že je toto číslo relevantní)
  • Jakákoliv informace, o které si myslíte, že by mohla pomoci pro nalezení problému

 

  • No labels