Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit komunikátor 2N® LiftIP do továrního nastavení. Lze toho docílit pomocí hardwarového tlačítka, hlasového menu nebo servisními nástroji.

 

Uvedení do továrního nastavení pomocí tlačítka

2N® LiftIP musí být napájen. Postup pro uvedení do továrního nastavení pomocí tlačítka a menu: 

Dlouhým stiskem (3 s) tlačítka MENU/SELECT se dostanete do systémového hlasového menu. Zařízení začne přehrávat hlášení „Systémové hlasové menu. Ukončit menu můžete tlačítkem BACK." Pokud je zjištěna chyba, přehraje se číslo chyby. Pokračuje se přečtením aktuální IP adresy, DHCP a obnovením továrního nastavení.

 

Vyčkejte na hlášení: „Pro obnovení továrního nastavení stiskněte tlačítko SELECT." (pokud není tlačítko stisknuto, dojde k ukončení hlasového menu)

 

Upozornění

Icon
  • Tlačítko SELECT pro obnovení do továrního nastavení stiskněte až po přečtení celého hlášení.
  • Při obnově továrního nastavení dojde i ke smazání parametrů 1100–1110.

Uvedení do továrního nastavení pomocí hlasového menu

Vytočte přiřazené telefonní číslo komunikátoru (číslo stanice, VoIP číslo), vstupte do hlasového menu pomocí servisního hesla (tovární hodnota *12345*) a zvolte parametr 899*SERVSNI_HESLO*, kde SERVISNI_HESLO je aktuální servisní heslo (tovární hodnota 12345).

Parametry VoIP rozhraní nebudou smazány (1100 - 1110). 

 

Uvedení do továrního nastavení pomocí SW 2N® LiftIP Service Tool

 

Při propojení komunikátoru s PC, spuštění a připojení lze nahrát defaultní konfiguraci do zařízení, vytvořením "NOVÁ" a poté uložením do komunikátoru  "ZAPSAT DO ZAŘÍZENÍ".