Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Netstar, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

 1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.
 2. Zálohu databáze a trace problémové situace dle popisu zde:
  https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=7353035
 3. Informaci o volajícím, volaném čísle a čase volání v případě zachycení této situace v trace.
 4. Informaci a použité verzi firmware a sériová čísla použitých komponent - CPU, Základní case, ext. CPU je-li použito
  Je doporučeno používat vždy nejnovější dostupnou verzi firmware viz. https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty/telekomunikacni-systemy/2n-netstar#tab-2
 5. Topologie sítě včetně např. informace včetně IP Adresace Pbx a nastavení dalších síťových prvků, jsou-li použity.
 6. Síťový trace v případě řešení přenosu hlasu přes RTP pro VoIP hovory.
 7. Případné další informace, které by mohli pomoci s řešením problému