Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak ovládat 2N® Indoor Touch pomocí HTTP API prostřednictvím 2N® IP interkomu. K používaní HTTP API pro 2N® Indoor Touch je nutné mít licenci HTTP API s objednacím číslem 91378395. Na straně interkomu je nutné mít licenci Enhanced integration, protože bude použita Automatizace. Objednací číslo je 9137907. Níže najdete obrázky konfigurace společně se stručnými popisky, jak jednotlivé funkce nastavit. Scénáře níže slouží pro demonstraci toho, jak lze dotykový panel přes HTTP API ovládat. Tyto scénáře je možné jednoduše upravit nebo vytvořit jiné s pomocí HTTP API manuálu dostupného zde.


Jak ovládat relé/výstup zařízení 2N® Indoor Touch pomocí aplikace 2N® Helios IP Mobile

Tato funkce umožňuje ovládaní výstupů zařízení 2N® Indoor Touch pomocí nativní 2N aplikace 2N® Helios IP Mobile. Výstup je sepnut stiskem jednoho z tlačítek zámku v aplikaci, jak můžete vidět níže. Všechny čtyři zámky se objeví po podržení tlačítka zámku na náhledu konkrétního interkomu. Tyto čtyři zámky reprezentují čtyři spínače ve webovém rozhraní 2N® IP interkomu.

Pro náš scénář jsme vybrali zámek jedna, který reprezentuje Spínač 1 v interkomu. Spínač se nastavuje v sekci "Hardware->Spínače->Spínač 1". Protože tyto spínače také slouží k ovládání fyzických výstupů interkomu samotného, můžete také volitelně nastavit parametr  "Řízený výstup" na "Žádný". Toto zajistí, že při sepnutí Spínače 1 nebo spolu s výstupem dotykového panelu sepnut žádný výstup interkomu, jakmile bude aktivován Spínač 1. 


Nyní definujeme HTTP příkaz, který interkom pošle sám na sebe, jakmile bude stisknuto tlačítko zámku v aplikaci. Tento HTTP příkaz bude použit v dalším kroku, kde bude vytvořena funkce Automatizace. Tento příkaz se vyplní do políčka "Příkaz odeslaný při sepnutí" a URL musí vypadat takto:

 

http://192.168.50.157/enu/trigger/test


Část "http://192.168.50.157/enu/trigger/" je povinná. Řetězec na konci (test) je volitelný a je možné ho změnit. IP adresa musí být změněna na IP adresu vašeho interkomu.


V posledním kroku je nutné vytvořit funkci v sekci Automatizace, pomocí které bude ovládán 2N® Indoor Touch přes HTTP API. Popis této funkce najdete níže.

 1. Event.HttpTrigger Name=Test - Tato událost slouží k detekci HTTP příkazu, který byl vytvořen v předchozím kroku. Pokud místo bylo místo řetězce Test použito něco jiného, potom prosím doplňte správnou hodnotu za "Name="

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/login?login=Admin&password=2n - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je HTTP příkaz z prvního řádku přijat, interkom pošle další HTTP příkaz s autentizačními údaji pro otevření spojení s dotykovým panelem. IP adrese musí být změněna na IP adresu vašeho panelu 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms - Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=1 - Tento příkaz sepne relé1 na zařízení 2N® Indoor Touch. Hodnota relé bude tímto nastavena na 1 ("value=1" na konci URL). Hodnoty v tomto příkazu jsou popsány v HTTP manuálu zde

 5. Event.Delay StartEvent=3; Delay=3s - Po uplynutí tohoto zpoždění interkom odešle další příkaz a relé bude nastaví zpět na hodnotu 0. Toto zpoždění tedy definuje, jak dlouho bude relé sepnuté.

 6. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=0 - Tento příkaz rozepne relé po uplynutí zpoždění, které je definováno na pátém řádku. Všimněte si, že příkaz je téměř totožný s příkazem na čtvrté řádce. Liší se pouze hodnota na konci URL "value=0".

Jak restartovat 2N® Indoor Touch pomocí 2N® Helios IP Mobile

Nyní se dozvíte, jak docílit toho, aby se zařízení  2N® Indoor Touch restartovalo stiskem tlačítka zámku v aplikaci. Jelikož první tři obrázky jsou téměř identické jako v předchozím scénáři, odkažte se prosím na ně. Pro tento scénář jsme zvolili Spínač 2, který je v aplikaci prezentován zámkem 2. Pro jeho nastavení jděte prosím do sekce "Hardware->Spínače->Spínač 2". Pokud opět budete chtít vypnout řízený výstup, pak prosím postupujte stejně jako v předchozím scénáři. Je nutné změnit parametr "Řízený výstup" na "Žádný". Nyní je nutné opět vyplnit "Příkaz odeslaný při sepnutí". URL pro tento scénář je:

 

http://192.168.50.157/enu/trigger/test1

 

Část "http://192.168.50.157/enu/trigger/" je povinná. Řetězec na konci (test1) je volitelný a je možné ho změnit. IP adresa musí být změněna na IP adresu vašeho interkomu.

Nyní je nutní vytvořit funkci v sekci Automatizace. Celá funkce je popsána níže:

 1. Event.HttpTrigger Name=Test1 Tato událost slouží k detekci HTTP příkazu, který byl vytvořen v předchozím kroku. Pokud místo bylo místo řetězce Test1 použito něco jiného, potom prosím doplňte správnou hodnotu za "Name="

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/login?login=Admin&password=2n - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je HTPP příkaz z prvního řádku přijat, interkom pošle další HTTP příkaz s autentizačními údaji pro otevření spojení s dotykovým panelem. IP adrese musí být změněna na IP adresu vašeho panelu 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms - Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/maintenance/resetdevice - Jakmile uplyne zpoždění na třetí řádce, interkom odešle HTTP příkaz, který restartuje zařízení 2N® Indoor Touch. IP adresa musí být změněna na IP adresu dotykového panelu. Popis tohoto příkazu je HTTP manuálu zde.

Jak minimalizovat 2N® Helios IP Mobile po ukončení hovoru

Tento scénář je realizován pouze pomocí funkce Automatizace, takže není nutné nastavovat spínače jako v předchozích scénářích. Tato funkce zajišťuje to, že pokaždé, kdy je ukončen hovor mezi zařízením 2N® Indoor Touch a interkomem 2N® Helios IP, aplikace je minimalizována. Jak tuto funkci vytvořit je popsáno níže.

 1. Event.CallStateChanged State=terminated - Tato událost detekuje konec hovoru a spouští akci na druhém řádku.

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/login?login=Admin&password=2n - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je detekována událost na první řádce, interkom pošle HTTP příkaz s autentizačními údaji. IP adresa interkomu musí být změněna na IP adresu vašeho zařízení 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.14/api/v1/hipm?action=minimize - Po uplynutí zpoždění na třetí řádce interkom odešle HTTP příkaz, který minimalizuje aplikaci. Popis tohoto příkazu je v HTTP manuálu zde.