Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Helios IP Mobile Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nn.helios_mobile)

English

The application is intended for SIP video calls, or local SIP peer-to-peer calls with other 2N® devices/products.

Applied permissions:

  • android.permission.CAMERA - used for videocalls
  • android.permission.RECORD_AUDIO - used for videocalls
  • android.permission.READ_PHONE_STATE - used for the mutual GSM calls and SIP video calls coordination

Received data are not proccessed nor stored by the manufacturer, and are being used for the video/audio stream transmission between the called and calling parties only.

 

Czech

Aplikace je určena pro SIP video hovory, nebo lokální SIP hovory s 2N® zařízeními/produkty.

Použitá oprávnění:

  • android.permission.CAMERA - použito pro videohovory
  • android.permission.RECORD_AUDIO - použito pro videohovory
  • android.permission.READ_PHONE_STATE - použito pro lepší součinnost mezi běžným voláním a videohovory přes Helios IP Mobile

Získaná data nejsou výrobcem nijak zpracovávána/ukládána a jsou použita čistě za účelem přenosu video a audio streamu mezi volanou a volající stanicí.

 

  • No labels