Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro přihlášení do Web Scheduleru je nutné mít uživatelské jméno, heslo a oprávnění. Vše Vám nastaví správce systému pomocí programu Control Panel v sekci Uživatelé a skupiny

 

2N® IP Audio Web Scheduler je dostupný na https://ip_adresa_managera:4433 nebo pokud administrátor sítě nastaví pro definovanou adresu doménové jméno, může přístupová adresa vypadat například takto https://web.sheduler.cz:4433

 

 1. Přihlášení: Po zadání adresy do prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka. Zadejte uživatelské jméno, heslo a potvrďte.

 

2. Kalendář: Umožňuje dva způsoby zobrazení - týdenní a měsíční.

V měsíčním zobrazení je vidět, ve které dny má denní plán naplánovanou událost.

 U týdenního zobrazení je navíc vidět i čas události. Po kliknutí na událost se zobrazí detail denního plánu.

 

3. Denní plány: Menu denní plány zobrazí přehled všech vytvořených denních plánů.

Přehled obsahuje sloupce:

 • Název - název denního plánu
 • Barva - barva, kterou označen v kalendáři
 • Priorita - priorita denního planu
 • Smazat - smazání denního plánu


Po kliknutí na řádek přehledu se zobrazí podrobnosti denního plánu.
Nový denní plán se vytvoří pomocí 

 

4. Události: Umožňuje vytvářet události a přiřazovat k nim jednotlivé playlisty

 • Čas - čas spuštění události
 • Typ - typ události (zatím pouze playlist)
 • Název - název playlistu
 • Smazat

Nová událost se vytvoří pomocí 


Editovat událost lze kliknutím na danou událost v přehledu. Playlist se přehrává vždy celý, proto je nutné aby byl obsah playlistu stejně dlouhý jako doba trvání události.

5. Destinace: Do destinací je možné přidat jednotlivá zařízení, zóny nebo všechny destinace. Další destinace se přidá pomocí 

 

6. Opakování: Nastavení opakování se provádí pomocí ikony  nebo kliknutím na některý z parametrů Opakování. 

Rozsah opakování

 • Začátek - datum od kterého bude denní plán aktivní
 • Opakovat neomezeně - neomezené opakování denního plánu
 • Ukončit po daném počtu výskytů - po nastaveném počtu opakování bude denní plán deaktivován
 • Ukončit k danému datu - k danému datu bude denní plán neaktivní

Denní opakování

 • Opakovat každý den - denní plán bude opakován každý den
 • Opakovat v určité dny - lze vybrat jednotlivé dny v týdnu a svátky
 • Opakovat jeden den v měsíci - určí, kolikátý den v měsíci bude aktivní denní plán

Týdenní opakování

 • Opakovat každý týden - denní plán bude opakován každý týden
 • Opakovat v liché/sudé týdny - lze nastavit opakování v lichý nebo sudý týden
 • Opakovat v daném týdnu v měsíci - určí, kolikátý týden v měsíci bude aktivní denní plán

Výjimky

 • Datum - datum výjimky
 • Denní plán - oznamuje jestli bude denní plán v tento den uplatněn nebo ne
 • Smazat

Další výjimka se přidá pomocí 
Editovat výjimku lze kliknutím na danou výjimku v přehledu.

Obecné vlastnosti

 • Název - název denního plánu
 • Priorita - priorita přehrávání denního plánu
 • Barva - barva, kterou bude denní plán označen v kalendáři

Nenastavujte priority na shodnou hodnotu (včetně relací). Totonastavení může vést k nevyžádanému chování.


7. Nastavení: Menu obsahuje dvě sekce

  • Svátky - zde je možné definovat svátky
  • Uživatelský účet - obsahuje nastavení jazyka (Angličtina nebo Čeština) a kalendáře (Zobrazení víkendu v kalendáři)