Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testováno s M-Bus elektroměrem (Inepro PRO380-Mb) a jednotkou 2N® SmartCOM PRO ETH s nahraným firmware SCE_1.12.0.12.24 podporujícím funkcionalitu AMS.

 

  • zkontrolujte, jestli je AMS povoleno, pokud ne pošlete příkaz AT^SCAMS="ENABLE",1

AT^SCAMS?

^SCAMS: "ENABLE",1

^SCAMS: "RETRY",0

^SCAMS: NO DEVICE

  • A) zadání AT příkazu pro detekování připojených M-Bus zařízení

AT^SCAMSADD=<PORT>,<PROTOKOL>,<BAUDRATE>,<INTERVAL>,<OČEKÁVANÝ_POČET_METRŮ>

AT^SCAMSADD=2,"MBUS",2400,"1M",1

^SCAMSADD: 65286,1,"1,15020416"

 

2N® SmartCOM PRO ETH detekoval 1 metr se sekundární adresou 15020416 a přidal toto zařízení do tabulky metrů

AT^SCAMS?

^SCAMS: "ENABLE",1

^SCAMS: "RETRY",0

^SCAMS: "DEV_CNT",1

^SCAMS: 1> 2,"MBUS","*15020416@2400","1M"


  • B) poslání SMS pro detekci připojených M-Bus metrů

SC AMSADD PWD=<heslo> QTY=<n> PORT=<port> PROTOCOL=<protokol> INT=<interval> [BAUDRATE=<baudrate>]     BAUDRATE je volitený parametr

 

2N® SmartCOM PRO ETH detekoval 1 metr se sekundární adresou 15020416 a přidal toto zařízení do tabulky metrů


  • výsledky se ukládají do interní paměti 2N® SmartCOM PRO ETH

AT^SCDATA="GET_OLDEST",3

^SCDATA: "AMS",1467365701,10506,"MBUS",1,0,"","684B4B680801721604021592B00102090000000C04790200008C1004790200008C2004000000001C04660300009C1004660300009C2004000000002C0487000000AC100487000000AC2004000000008016"

^SCDATA: "AMS",1467365762,10508,"MBUS",1,0,"","684B4B680801721604021592B001020A0000000C04790200008C1004790200008C2004000000001C04660300009C1004660300009C2004000000002C0487000000AC100487000000AC2004000000008116"

^SCDATA: "AMS",1467365822,10509,"MBUS",1,0,"","684B4B680801721604021592B001020B0000000C04790200008C1004790200008C2004000000001C04660300009C1004660300009C2004000000002C0487000000AC100487000000AC2004000000008216"

 

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení

M-Bus AMS chyby
131072 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
131073 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
131074 - Chybný formát řetězce adresy (a komunikační rychlosti) zařízení
131075 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
131076 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131077 - Nezdařilo se odeslat "SND_NKE" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131078 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131079 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_NKE" komunikační rámec
131080 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131081 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131082 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131083 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131084 - Nesprávný typ odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131085 - Nesprávná adresa zařízení v odpovědi od zařízení na "REQ_UD2" komunikační rámec
131086 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131087 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem k zařízení
131088 - Timeout při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131089 - Nesprávný typ komunikačního rámce při příjmu odpovědi od zařízení na "SND_UD slave selection" komunikační rámec
131090 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131091 - Nezdařilo se odeslat "SND_UD slave selection" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131092 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131093 - Nezdařilo se odeslat "REQ_UD2" komunikační rámec ve vymezeném časovém intervalu směrem ke slave zařízením při detekci slave zařízení na sběrnici
131094 - Kolize sekundárních adres slave zařízení při detekci slave zařízení na sběrnici (dvě či více slave zařízení používají stejnou sekundární adresu)
131329 - Chybný (první) "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131330 - Chybný druhý "start" znak rámce odpovědi od zařízení
131331 - Chybný "stop" znak rámce odpovědi od zařízení
131332 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od zařízení
131333 - Chyba integrity dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení
131334 - Nedovolená hodnota dat určujících délku rámce odpovědi od zařízení