Skip to end of metadata
Go to start of metadata

testováno s elektroměrem podporujícím protokol IEC 62056-21 (ZPA ED 310) a 2N® SmartCOM PRO ETH s nahraným firmware SCE_101.12.0.12.24, který podporuje AMS funkcionalitu.

  • zkontrolujte, jestli je AMS povoleno, pokud ne pošlete příkaz AT^SCAMS="ENABLE",1

AT^SCAMS?

^SCAMS: "ENABLE",1

^SCAMS: "RETRY",0

^SCAMS: NO DEVICE

  • zkontrolujte nastavení portu RS485, testovaný metr měl nastavenou přenosovou rychlost na 300

AT^SCPORT2="BAUDRATE",300

OK

AT^SCPORT2="SRESTART"

OK

AT^SCPORT2?

^SCPORT2: "BAUDRATE",300

^SCPORT2: "DATA_BITS",8

^SCPORT2: "STOP_BITS",1

^SCPORT2: "PARITY",0


  • přidejte metr do tabulky AMS zařízení 2N® SmartCOM PRO ETH  (sériové číslo metru 04869551)

AT^SCAMS="DEV_ADD",2,"IEC62056-21","869551","1M"

2N® SmartCOM PRO ETH vyčte každou minutu výsledky z metru a uloží je do paměti

 

  • výsledky jsou uloženy v interní paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH

AT^SCDATA="GET_OLDEST",1

^SCDATA: "AMS",1463246887,48962,"IEC62056-21",1,0,"ZE310.iv30_012","F.F(000000)

C.1.0(04869551)

C.90(869551)

1.8.1(0000002.7#kWh)

1.8.2(0000002.0*kWh)

1.8.0(0000004.8*kWh)

2.8.1(0000000.9#kWh)

2.8.2(0000000.5*kWh)

2.8.0(0000001.5*kWh)

C.9.3(12-04-24 09:01)

C.7.1(0003)

C.7.2(0101)

C.7.3(0101)

C.7.0(0121)

0.3.3(000250.00*i\kWh)

0.2.1(ED310_I_DR_30)

C.8.1(00000001:24#h:min)

C.8.2(00000000:30*h:min)

C.8.0(00000001:54*h:min)

C.82.1(00000000:29#h:min)

C.82.2(00000000:08*h:min)

C.82.0(00000000:37*h:min)

C.50(00000813:53*h:min)

31.6.0(005.875*A)

51.6.0(005.867*A)

71.6.0(005.875*A)

21.6.0(001.349*kW)

41.6.0(001.349*kW)

61.6.0(001.349*kW)

0.6.0(1)

0.4.2(001)

"

OK


Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení
IEC 62056-21 AMS chyby
65536 - Interní chyba modulu
65537 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
65538 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
65539 - Nepodporovaný znak komunikační rychlosti v odpovědi zařízení
65540 - Nepodařilo se nastavit požadované parametry komunikačního portu
65541 - Timeout při čekání na "Zprávu s identifikací" (Identification message)
65542 - Zařízení používá v AMS nepodporovaný mód protokolu
65543 - Timeout - Zprávy s volbou potvrzení/možnosti" (Acknowledgement/option select message)
65544 - Nepodařilo se nastavit komunikační rychlost portu
65545 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích znaků zprávy
65546 - Timeout při příjmu dvou po sobě jdoucích zpráv
65793 - Nedovolený znak v poli "Označení výrobce" (Manufacturer's identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65794 - Nedovolený znak v poli "Určení telegrafní rychlosti" (Baud rate identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65795 - Nedovolený znak v poli "Identifikace" (Identification) v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
65796 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s identifikací" (Identification message)
66049 - Nedovolený znak v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66050 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v poli "Datový blok" (Data block) v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66051 - Nedovolený znak v polích "CR" a "LF" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66052 - Nedovolený znak v poli "ETX" v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message)
66053 - Chyba integrity dat v přijaté zprávě "Zpráva s daty" (Data message), hodnota pole "BCC" nesouhlasí s vypočítaným kontrolním znakem bloku