Skip to end of metadata
Go to start of metadata

tesováno s metrem vybaveným pulsním výstupem (S0) a jednotkou 2N® SmartCOM PRO ETH s nahraným firmware SCE_1.12.0.12.24 podporujícím AMS funkcionalitu.

Zkotrolujte správnou konfiguraci jumperů u jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH. Jak na stavit jumpery naleznete na obrázku

  • čítač pulzů na vstupu S0

at^scpulse1="start"                                                                              - povolte počítání pulzů na vstupu 1

at^scams="ENABLE",1                                                                        - zapněte funkci AMS.

AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"          - absolutní hodnota pulzů na vstupu 1 každých 5 minut

at^scpulse2="start"                                                                             - povolte počítání pulzů na vstupu 2.

AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"           - releativní (rozdíl mezi dvěma odečty) hodnota pulzů na vstupu 2 každých 5 minut

Možné časové intervaly:                                                                   -  "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"

 

at^scams?                                                                                         - vypíše tabulku AMS metrů

^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"

^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"

AT^SCAMS="DEV_REMOVE",1                                                           - odstreňte zařízení z pozice 1

 

  • výsledky

at^scdata="get_oldest",50
^SCDATA: "AMS",1461340261,12091,"AIN_DIN",1,0,"","131"                   - výsleky z portu 1    
^SCDATA: "AMS",1461340381,12093,"AIN_DIN",1,0,"","228"                   - výsleky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340441,12094,"AIN_DIN",1,0,"","234"                   - výsleky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340681,12098,"AIN_DIN",2,0,"","21"                     - výsleky z portu 2

 

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení

Vstupní obvody - AMS chyby
8388608 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
8388609 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
8388610 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
8388611 - Timeout při odesílání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388612 - Timeout při čekání na odeslání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388613 - Timeout při příjmu rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388865 - Chybný typ rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388866 - Chybná hodnota sekvenčního čísla rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388867 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v rámci odpovědi od modulu A/D vstupů
8388868 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388869 - Chybná hodnota synchronizačního pole konce rámce odpovědi od modulu A/D vstupů