Skip to end of metadata
Go to start of metadata

testováno s jednotkou 2N® SmartCOM PRO ETH vybavenou 868MHz WM-Bus modulem a WM-Bus metry vysílajícími v T módu.

 

  • Zkontrolujte v jakém módu je nastavena vaše jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH. (1 - T1; 3 - S1; 8 - C1; 11 - T1+C)

at^scwmbus?

^SCWMBUS: "MODE",1

 

  • Zkuste zachytit zprávy z vašeho metru (pokud nevíte SN, VER, DEV), při testu  2N® SmartCOM PRO ETH zachytil zprávy od tří WM-Bus metrů

at^scwmbus="sniff"

CONNECT

^SCWMBUS: "BMP",14134845,31,08,-1,-70dBm

^SCWMBUS: "BMT",14166346,0A,07,-1,-78dBm

^SCWMBUS: "BMP",15800058,51,08,-1,-72dBm

DISCONNECT

OK

 

  • Přidejte WM-Bus metr do 2N® SmartCOM PRO ETH

at^scwmbus="dev_add","BMT",14166346,0,0A,07                 - pokud nastavíte parametr na 0, uloží se všechny přijaté zprávy od metru (minimální časový interval mezi dvěmi uloženými                                                                                                    zprávavami v sekundách rozmezí 0 - 600)

OK


  • Zkontrolujte přidání metru do tabulky

at^scwmbus?

^SCWMBUS: "DECRYPT",0

^SCWMBUS: "MODE",1

^SCWMBUS: "RF_CHANNEL",1

^SCWMBUS: "PREAMBLE_LEN",0

^SCWMBUS: "INSTALL_MODE",0

^SCWMBUS: "MODULE_TYPE","RC1180-MBUS3,2.00,3.14"

^SCWMBUS: "CF_DISCARD",0

^SCWMBUS: "DEV_CNT",1

^SCWMBUS: 1> "BMT",14166346,0,0A,07

OK

  • Pro akceptování WM-Bus zpráv pouze od předdefinovaných metrů, musíte nastavit parametr install mode na "0" (^SCWMBUS: "INSTALL_MODE",0)

  • Výsledky

at^scdata="get_oldest",2

^SCDATA: "WMBUS",1467636148,17096,-66,20,"44B409466316140A077A950800000C1305000000"

^SCDATA: "WMBUS",1467636181,17097,-66,20,"44B409466316140A077A960800000C1305000000"