Skip to end of metadata
Go to start of metadata

testováno s metrem vybaveným proudovým výstupem (4 - 20mA) a napěťovým výstupem (0 - 10 VDC) a jednotkou 2N® SmartCOM PRO ETH s nahraným firmware SCE_1.12.0.12.24 podporující AMS funkcionalitu

 

Před měřením proveďte kalibraci vstupních obvodů jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH - Vstupní obvody - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO kalibrace

 

Zkotrolujte správnou konfiguraci jumperů u jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH. Jak na stavit jumpery naleznete na obrázku


 

  • A) Měření analogové hodnoty na vstupu

 

at^scams="ENABLE",1                                                                                  - povolte AMS

AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL","1M"                        - kalibrovaná hodnota (rozsah 0 - 100) na vstupu 1, ukládaná každou minutu

AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/ADC/ABS","1M"                       - výstup z A/D převodníku (rozsah 0 - 1023) pro vstup 2, hodnota se ukládá každou minutu

Možné časové intervaly:                                                                           - "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"


at^scams?                                                                                                    - vypíše tabulku AMS metrů

^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL","1M"

^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/ADC/ABS","1M"

 

  • Výsledky

at^scdata="get_oldest",50

stejné napětí na obou vstupech - 6,45V                                                                      

^SCDATA: "AMS",1464185101,7112,"AIN_DIN",1,0,"","56"                        - kalibrovaná hodnota na vstupu 1

^SCDATA: "AMS",1464185101,7113,"AIN_DIN",2,0,"","521"                      - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

stejné napětí na obou vstupech - 4,45V 

^SCDATA: "AMS",1464185160,7114,"AIN_DIN",2,0,"","354"                      - kalibrovaná hodnota na vstupu 1

^SCDATA: "AMS",1464185160,7115,"AIN_DIN",1,0,"","38"                        - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

stejné napětí na obou vstupech - 10,2V 

^SCDATA: "AMS",1464185221,7116,"AIN_DIN",1,0,"","92"                        - kalibrovaná hodnota na vstupu 1

^SCDATA: "AMS",1464185221,7117,"AIN_DIN",2,0,"","848"                       - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

 

  • Logická (digitální) hodnota na vstupu

at^scams="ENABLE",1                                                                                - povolte AMS

AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/DIN","1M"                                - každou minutu se uloží logická (digitální) hodnota pro vstup 2

Možné časové intervaly:                                                                        - "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"


at^scams?

^SCAMS: 3> 128,"AIN_DIN","2/DIN","1M" 

 

  • Výsledky

at^scdata="get_oldest",50

^SCDATA: "AMS",1464186241,7150,"AIN_DIN",3,0,"","0"              - výst. hodnota z A/D převodníku pro vstup 2 byla 360 (^SCDATA: "AMS",1464186241,7152,"AIN_DIN",2,0,"","360")

^SCDATA: "AMS",1464186301,7155,"AIN_DIN",3,0,"","1"              - výst. hodnota z A/D převodníku pro vstup 2 byla 524 (^SCDATA: "AMS",1464186301,7154,"AIN_DIN",2,0,"","524")

 

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení
Vstupní obvody - AMS chyby
8388608 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
8388609 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
8388610 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
8388611 - Timeout při odesílání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388612 - Timeout při čekání na odeslání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388613 - Timeout při příjmu rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388865 - Chybný typ rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388866 - Chybná hodnota sekvenčního čísla rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388867 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v rámci odpovědi od modulu A/D vstupů
8388868 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388869 - Chybná hodnota synchronizačního pole konce rámce odpovědi od modulu A/D vstupů