Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud využíváte na zařízení 2N® Indoor Touch aplikace třetích stran, některé z nich se nemusí zobrazit korektně tím, že se nepřepnou do landscape módu.

Správného natočení apliakcí však lze docílit dodatečným nastavením 2N® Indoor Touche.

Jak vynutit otočení aplikací do landscape módu?

  1. Otevřete nastavení na 2N® Indoor Touch  2. Poklepejte na sekci  Software.  3. Povolte Vynutit landscape orientaci aplikací.Nyní budou všechny aplikace přepnuty do landscape zobrazení.