Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uvedení do výchozího nastavení - pomocí jumperů

  • odpojte 2N® SmartCom PRO od napájení
  • povolte šrouby a sejměte vrchní díl krabičky

  • zapojte propojku (jumper) na hřebínek dle obrázku ( piny 3 a 5)
  • připojte napájení. Dojde k vymazání flash paměti a nastavení výchozích hodnot na všechna rozhraní
  • Propojku nezapomeňte odstranit, jinak bude při každém startu docházet k mazání nastavení!

 

Uvedení do výchozího nastavení - AT příkaz

 

at^scfres
  • příkau provede pouze nastavení výchozích parametrů. Nedojde ke smazání flash a eeprom pamětí na data.

Uvedení do výchozího nastavení - SMS

  • zašlete SMS v tomto tvaru
SC FRES PWD=<heslo>
  • o jejím přijetí budete informováni odpovědí - "Factory Reset Initialized".  Následně se provede reset do továrního nastavení