Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartCom PRO je vybaven třemi vstupy, které jsou vzájemně galvanicky spojené s referenčním bodem GND (mají společnou zem)

Vstupní obvody mohou pracovat ve třech režimech. V závislosti na nastavení lze měřit napětí, proud nebo detekovat logické úrovně

 • před otevřením krytu vždy zcela odpojte 2N® SmartCom PRO od napájení
 • povolte šrouby a odklopte víčko krabičky, aby bylo možné dostat se k jumperům

Nastavení jednotlivých režimů je na obrázku níže

 

Poznámka: Pokud chcete použít režim měření napětí nebo proudu, je pro správnou funkčnost a přesné měření za potřebí korektně zkalibrovat 10-ti bitový A/D převodník, který je připojen na vstupní svorky (IN1, IN2 a IN3). Nicméně to neznamená, že by nekalibrovaný vstup nebyl funkční – je funkční, ale měření nebude tak přesné.

 

Kalibrace vstupních obvodů je popsána v manuálu - sekce 3.4

Měření napětí

Napětí lze měřit v rozsahu 0–10 V DC. Před měřením je nutné překontrolovat správné nastavení propojek (jumperů) uvnitř 2N® SmartCom PRO. Potřebné nastavení je vidět na obrázku výše.

Měření proudu

Elektrický proud lze měřit v rozsahu 4–20 mA. Před měřením je nutné překontrolovat správné nastavení propojek (jumperů) uvnitř 2N® SmartCom PRO. Potřebné nastavení je vidět na obrázku výše.

 

Ukázka je pro ADC obvod 1 (scadc1), chcete li odečítat obvod 2(3), vložte do příkazu místo jedničky dvojku případně trojku(scadc2/scdc3).

at^scadc1="get_value"
 • Provede měření na daném rozhraní a odešle naměřenou kalibrovanou hodnotu.
at^scadc1="adc_value"
 • Provede měření a vrátí hodnotu z A/D převodníku.
at^scadc1="calib_min"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="calib_max"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty.
at^scadc1="threshold_low",1200
 • Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090. 
at^scadc1="threshold_high",3250
 • Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090.
at^scadc1="save"
 • Uloží provedené změny.


Sledování logických úrovní

Pokud chcete sledovat logické úrovně, je možné tak činit jak u napěťových signálů, tak proudových. Je zapotřebí použít jiné příkazy nežli pro klasické měření a nadefinovat rozhodovací úrovně. Potom už je možné opět pomocí AT příkazů odečítat hodnoty na vstupních obvodech.

at^scdin1="get_value"
 • Provede detekci logické úrovně na daném rozhraní a odešle hodnotu 1/0.
at^scdin1="calib_min"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnoty. 
at^scdin1="calib_max"
 • Automatická kalibrace rozhraní podle aktuálně změřené hodnot
at^scdin1="threshold_low",1400
 • Manuální nastavení kalibrace (minimální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090. 
at^scdin1="threshold_high",3450
 • Manuální nastavení kalibrace (maximální hodnoty). Možnosti nastavení hodnot jsou 0–4090.
at^scdin1="save"
 • Uloží provedené změny