Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Nastavení do továrního nastavení se provádí pomocí tlačítka RESET 2N® SIP Speaker (Horn). Jak samotný RESET provést naleznete v instalačním manuálu, viz. odkazy níže.

2N® SIP Speaker Horn

2N® SIP Speaker (wall mounted)
2N® SIP Mic