Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zálohu databáze ze zařízení 2N® SIP Speaker (Horn) můžete provést ve webovém rozhraní v sekci Systém / Údržba / Konfigurace pomocí tlačítka "Zálohovat konfiguraci".

Nahrání trace a jeho stažení můžete provést v sekci Systém / Síť / Trace pomocí tří tlačítek k tomu určených. Jedna se o soubor *.pcap, který je možné otevřít v programu Wireshark.

  • červený puntík pro započetí nahrávání
  • černý čverec pro jeho ukončení
  • šipka směrem dolů pro jeho stažení do vaše PC