Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartCom PRO je možné osadit až dvěma moduly Wireless M-Bus. 868 MHz Wireless M-Bus modul může pracovat v módech: T1, S1, C1 a T1+C. 169 MHz pracuje v režimu N a 433 MHz modul v režimu T1 a C1.

 

Kontrola nastavení jednotky 2N® SmartCom PRO:

at^scwmbfilter?
 • Zobrazí aktuálně nastavenou tabulku měřičů

at^scwmbus1?
 • Zobrazí aktuálně nastavené hodnoty rozhraní (wmbus1)

at^scwmbus1="mode",11
 • Nastavuje mód, ve kterém bude zařízení pracovat

          1 – T1
          3 – S1
          8 – C1
         11 – T1+C
         17 – N1

Ujistěte se, že jste nastavili korektní mód (mód musí být stejný, jako na Wireless M-Bus metru)

 

at^scwmbfilter="sniff"
 • Přepne Wireless M-Bus modul do promiskuitního módu. Ten potom zachycuje všechny zprávy od přístrojů v okolí a zobrazuje je do konzole. Po zadání příkazu se objeví zpráva connect a terminál začne vypisovat jednotlivé zprávy. Pro ukončení stiskněte enter. Jako potvrzení se zobrazí disconnect.

 

 

Přidejte metr do tabulky zařízení jednotky 2N® SmartCom PRO (v konfiguraci je možné definovat až 1000 měřičů, pro které bude zařízení shromažďovat odečty)

at^scwmbfilter="dev_add","MAN",12345678,01,37,600
 • Přidá měřič do tabulky odečítaných měřičů. „MAN" je třípísmenná zkratka výrobce následovaná výrobním číslem měřiče. Další dva parametry jsou rovněž nutné pro identifikaci měřiče – jedná se o Version a Device. Tyto parametry vám sdělí výrobce měřiče. Nebo je možné je odposlechnout pomocí snifferu. Jeho funkce je popsána níže. Následující parametr je minimální čas mezi dvěma uloženými odečty přidávaného měřiče zadávaný v sekundách. Pokud je zadána nula, jsou ukládány všechny zprávy přijaté od příslušného měřiče.

at^scwmbfilter="enable",1
 • Možnost aktivace/deaktivace filtru. Při deaktivaci se budou přijímat a ukládat veškeré WMBUS pakety

   

 

Zkontrolujte aktuálně nastavenou tabulku měřičů

at^scwmbfilter?

 

at^scwmbfilter="dev_remove",1
 • Smaže měřič z tabulky odečítaných měřičů
at^scwmbfilter="dev_clear"
 • Smaže celou tabulku odečítaných měřičů

 

Uložte nastaveno konfiguraci

at^scwmbfilter="save"
 • Uloží nastavené hodnoty, zařízení a klíče do paměti zařízení.

Decryption configuration

Všechny Wireless M-Bus moduly podporují také šifrované zprávy. V základním nastavení terminál zprávy nedešifruje a tak, jak je přijme, je uloží do paměti. Pokud zadáte správný šifrovací klíč zařízení a povolíte dekryptování, bude se přijatá zpráva v modulu dešifrovat a do paměti terminálu se zapíše již dešifrovaná zpráva. Šifrovací klíče se do paměti terminálů kvůli bezpečnosti neukládají. Zapisují se přímo do modulu, proto pokud vám nefunguje dešifrování, překontrolujte, zda zařízení opravdu vysílá, nastavení zařízení v terminálu a zadejte znovu šifrovací klíč

at^scwmbfilter="key_add",1,A5B95C144134DE257AF2ED4F384C7EB7
 • Nastaví šifrovací klíč pro měřič 1 ve formátu 32 HEX (každý z nastavených měřičů může mít vlastní klíč).
at^scwmbfilter="key_remove",1
 • Smaže šifrovací klíč pro měřič 1

Číslo uloženého metru, je uvedento v tabulce zařízení

at^scwmbfilter?