Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zálohu databáze ze zařízení 2N® SIP Mic můžete provést ve webovém rozhraní v sekci Systém / Údržba  pomocí tlačítka "Stáhnout konfiguraci".