Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, jak zpřístupnit e-mail klienta na zařízení 2N® Indoor Touch. Zprovoznění email schránky je užitečné nejen pro čtení nových emailů, ale také například pro přijímání notifikací s fotkou zmeškaného hovoru ze 2N interkomu (vyjímkou jsou  2N® Helios IP Base a 2N® Helios IP Uni).

Konfigurace SMTP služby na interkomu

 

Prvním krokem je nastavení SMTP klienta na straně interkomu, které lze provést následovně:

Obr. 1: Nastavení SMTP služby

možnosti

Icon

Nastavení SMTP služby lze okamžitě otestovat pomocí sekce Diagnostika odesílání emailů Služby->E-mail->SMTP->Diagnostika odesílání emailů

 

V tomto příkladu uvažujeme, že uživatel na kterého se má uskutečnit je přiřazen pod tlačítkem rychlé volby a při jeho stisku se pošle email obsahující fotky osoby, které se snaží an tohoto uživatele dovolat. V tomto případě je tedy nutné nastavit email adresu pod příslušné tlačítko rychlé volby.

firmware 2.24.0 a novější:

Obr. 2: Nastavení SMTP služby

 

možnosti

Icon

Nastavení pravidel, kdy se má email při stisku tlačítka posílat, je nutné upravit v sekci: Služby->E-Mail->E-mail - hovor. Pro podrobnější informace o možnostech SMTP služby prosím navštivte naší stránku s návodem:

 

SMTP klient na 2N® Indoor Touch 

 

Pro spuštění emailového klienta na straně 2N® Indoor Touch je nutné přidat email aplikaci na hlavní obrazovku. Toho lze docílit dvěma způsoby: 
  1. Pomocí webového rozhraní (Obr. 3)
  2.  Fyzicky pomocí dotykové obrazovky (Obr. 4)Obr. 3: Nastavení hlavní obrazovky pomocí webového rozhraní


Aby bylo možné nastavit hlavní obrazovku pomocí dotykové obrazovky, je nutné vstoupit do nastavení. Tovární nastavené heslo je: 2n


Obr. 4: Nastavení hlavní obrazovky pomocí dotykového displaye


Poté je již možné vstoupit do emailového klienta, nastavit si účet a přijímat emaily a notifikace.

 


Obr. 5: E-mailový klientError rendering macro 'faq_zapati' : Error occurred rendering template content