Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® EasyGate PRO může být dovybavena bateriemi

Stav baterií může být monitorován. Ve výchozím stavu konfigurace je monitorování vypnuto.

Následující text popisuje jak zapnout monitorování stavu baterie:

 

1) Pomocí USB kabelu se připojte z Vašeho PC k 2N® EasyGate PRO pomocí programu PC UNI Manager

 

2) Jakmile jste k bráně připojeni, nastavení monitorování stavu baterie můžete aktivovat v sekci Servis.

 

 

a) Telefonní číslo pro odeslání servisních SMS. Číslo je společné pro provozní SMS, SMS o stavu kreditu na předplacených SIM kartách a SMS o stavu napájení. 

    Možnosti nastavení: 0-16 znaků (0-9,*,#,+)

    Po inicializaci: prázdné

 

b) Při vybití, nebo poruše baterie je odeslána SMS se stavem napájení

    Možnosti nastavení: -Nevysilat _-Vyslat

    Po inicializaci: Nevysilat

   

    Po nastavené době po výpadku, nebo obnovení napájení je odeslána SMS se stavem napájení.

    Pokud je poruchový stav kratší než nastavená doba, SMS se neodešle. Nastavení O min znamená vypnutou funkci. 

    Možnosti nastavení: 0-255 min

    Po inicializaci: 0 min