Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vybalte 2N® SIP Mic z krabice, připojte přiložený mikrofon a napájení. Do LAN konektoru na zadní straně připojte síťový kabel připojený do vaší sítě. 

Postup pro zjištění IP adresy zařízení 2N® SIP Mic:

  • Zapněte spínač na zařízení.
  • Vyčkejte na zvukový signál .
  • Stiskněte 5x tlačítko zavěšení hovoru na jednotce.
  • 2N® SIP Mic přečte svoji IP adresu.
  • Pokud je adresa 0.0.0.0, znamená to, že 2N® SIP Mic nedostal z DHCP serveru IP adresu. V takovém případě kontaktujte správce vaší sítě.

 

 

Po zjištění  IP adresy zařízení otevřete jakýkoliv prohlížeč webových stránek na PC připojeném do stejné sítě.

 

Do adresního řádku vypište: http://zjištěná_IP_adresa/

Volbu potvrďte. Pokud je 2N® SIP Mic připojen dp správné sítě, otevře se jeho konfigurační webová stránka.

 

  • Přihlaste se pomocí přihlašovacího jména Admin a hesla 2n.