Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SmartCom terminal config

Záložka FW upload slouží pro upgrade firmwaru přes COM port terminálu. Vyberte cestu k aktuálnímu souboru s firmware a stiskněte Start. Začne se provádět upgrade. Postup je signalizovaný progress barem v dolní části okna. Po dokončení upgradu se terminál restartuje.

2N® Control panel

Menu Firmware Management pro update firmwaru 2N® SmartCom PRO Terminálů pomocí 2N® SmartCom Serveru. Vybere si firmware, který chcete použít, a zaškkněte terminály nebo skupiny terminálů, které chcete aktualizovat. Poté se aktivuje tlačítko Update a po jeho stisknutí se otevře okno s upřesněním času upgradu. Je možné vybrat datum a čas a naplánovat tak upgrade dopředu.

 

AT příkaz

Upgrade lze provést zadáním následujícího příkazu do terminálu.

at^scupg="http://$(SERVER_IP):http_port/SmartCOM_SC_v00-04.bin"

V tomto příkaze musí být uvedena adresa serveru, ze kterého se bude firmware následně stahovat a přesný název souboru s firmware.

2N® SmartCom PRO musí být během stahování a instalace firmwaru neustále připojený do internetu. Jinak nebude možné nový firmware instalovat správně.