Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje, jak nastavit funkci AMS v jednotce 2N® SmartCOM PRO ETH. Pomocí funkce AMS může jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH vyčítat data ze vstupů IN1, IN2 a IN3 a výsledky ukládat do interní paměti. AMS funkce je dostupná  pro všechny jednotky od firmware verze 1.13.X

 

Konfigurační příkazy můžete zadávat přes hyperterminál (např. putty) nebo 2N® SmartCom konfigurační program.

 

Vstupní obvody

jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH je vybavena třemi vstupy(IN1, IN2 a IN3).

Parametry vstupních rozhraní:

 • Napěťový rozsah: 0–10V DC
 • Proudový rozsah: 0–20mA DC
 • Digitální Vstup s nastavením rozhodovací úrovně
 • S0 pulsní vstup (Je-li to třeba, můžete zvýšit odolnost S0 sběrnice proti rušení, připojením PullUp napětí ze zdroje napájení nebo z vnitřního 3V6 zdroje)Před otevřením krytu vždy zcela odpojte 2N® SmartCom PRO od napájení. Při manipulaci s jumpery pod napětím hrozí zničení zařízení!

Zkontrolujte, zda má jednotka 2N® SmartCOM PRO ETH korektně nastaveny jumpery, polohy jumperů jsou znázorněny na obrázku. 

Počítání pulzů na vstupu S0

 

at^scpulse1="start"                                              - povolení počítání pulzů na vstupu 1.
at^scams="ENABLE",1                                             - povolení funkce AMS.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"              - absolutní hodnota pulzů na vstupu 1, každých 5 minut
at^scpulse2="start"                                             - povolení počítání pulzů na vstupu 2.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"              - relativní (rozdíl mezi dvěma odečty) hodnota pulzů na vstupu 2 každých 5 minut
Possible time intervals:                                         - "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"
 
at^scams?                                                       -  vypíše obsah tabulky zařízení obsluhovaných modulem AMS a nastavení funkce AMS
^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"
^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"
AT^SCAMS="DEV_REMOVE",1                                         - odstraní zařízení z definované pozice
 
at^scdata="get_oldest",50
^SCDATA: "AMS",1461340261,12091,"AIN_DIN",1,0,"","131"           - výsledky z portu 1    
^SCDATA: "AMS",1461340381,12093,"AIN_DIN",1,0,"","228"           - výsledky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340441,12094,"AIN_DIN",1,0,"","234"           - výsledky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340681,12098,"AIN_DIN",2,0,"","21"            - výsledky z portu 2

 

 

 

Analogová hodnota na vstupu IN

 

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO                     - Vstupní obvody - kalibrace

Měření proudu:                                                                                                              - rozmezí 4 až 20 mA.

Měření napětí:                                                                                                               - rozmezí 0 až 10V.

at^scams="ENABLE",1                                              - povolení funkce AMS.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL","1M"                 - kalibrovaná hodnota na vstupu 1 (rozmezí  0 - 100)
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/ADC/ABS","1M"                 - výstup z A/D převodníku se uloží do paměti  (rozmezí 0 - 1023) hodnota na vstupu 2
Podporované intervaly vyčítání:                                    - "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"

 

at^scams?                                                          - vypíše obsah tabulky zařízení obsluhovaných modulem AMS a nastavení funkce AMS
^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL","1M"
^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/ADC/ABS","1M"

 

 

 

AT^SCAMS="DEV_REMOVE",1                                           - odstraní zařízení z definované pozice
 

 

at^scdata="get_oldest",50

 

napětí bylo stejné na obou vstupech - 6,45V                                                                      

 

^SCDATA: "AMS",1464185101,7112,"AIN_DIN",1,0,"","56"              - kalibrovaná hodnota na vstupu 1
^SCDATA: "AMS",1464185101,7113,"AIN_DIN",2,0,"","521"              - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

 

napětí bylo stejné na obou vstupech - 4,45V 

 

^SCDATA: "AMS",1464185160,7114,"AIN_DIN",2,0,"","354"              - kalibrovaná hodnota na vstupu 1
^SCDATA: "AMS",1464185160,7115,"AIN_DIN",1,0,"","38"               - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

 

napětí bylo stejné na obou vstupech - 10,2V 

 

^SCDATA: "AMS",1464185221,7116,"AIN_DIN",1,0,"","92"               - kalibrovaná hodnota na vstupu 1
^SCDATA: "AMS",1464185221,7117,"AIN_DIN",2,0,"","848"              - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2
 

 

Logická hodnota na vstupu

 

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO                     - Vstupní obvody - kalibrace

 

Měření proudu:                                                                                                              - rozmezí 4 až 20 mA.

 

Měření napětí:                                                                                                               - rozmezí 0 až 10V.

 

at^scams="ENABLE",1                                               - povolení funkce AMS.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/DIN","1M"                      - každou minutu se uloží logická hodnota pro vstup 2
Podporované intervaly vyčítání:                                   - "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"

 

 

 

at^scams?
^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL","1M"
^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/ADC/ABS","1M"                               
^SCAMS: 3> 128,"AIN_DIN","2/DIN","1M"                              - logická hodnota pro vstup 2 (třetí pozice AMS tabulky)

 

 

 

AT^SCAMS="DEV_REMOVE",1                                             - odstraní zařízení z definované pozice
 

 

at^scdata="get_oldest",6      

 

napětí bylo stejné na obou vstupech - 4,45V                                                                  

 

^SCDATA: "AMS",1464186241,7150,"AIN_DIN",3,0,"","0"                                           

 

^SCDATA: "AMS",1464186241,7151,"AIN_DIN",1,0,"","39"       
^SCDATA: "AMS",1464186241,7152,"AIN_DIN",2,0,"","360"

 

napětí bylo stejné na obou vstupech - 6,45V 

 

^SCDATA: "AMS",1464186301,7153,"AIN_DIN",1,0,"","56"
^SCDATA: "AMS",1464186301,7154,"AIN_DIN",2,0,"","524"

 

^SCDATA: "AMS",1464186301,7155,"AIN_DIN",3,0,"","1"

 

 

 

Jednorázové vyčtení hodnot bez uložení do paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO (direct_read):

 

AT^SCAMS="DIRECT_READ",128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL"                  - vyčtení aktuální hodnoty na vstupu IN1, výsledkem je kalibrovaná hodnota (rozmezí 0-100)
AT^SCAMS="DIRECT_READ",128,"AIN_DIN","2/DIN"                      - vyčtení aktuální hodnoty na vstupu IN2, převod na logickou hodnotu (rozmezí 0 - 1)
AT^SCAMS="DIRECT_READ",128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS"                - vyčtení aktuálného stavu pulzů na vstupu IN1

 

 

 

Obecné AMS chyby
0 - Bez chyby (nenastala žádná chyba)
1 - Chyba vstupních dat
2 - Chyba výstupních dat
3 - Požadovaný protokol nelze použít pro vybraný port
4 - Nezdařilo se zahájit odečet dat ze zařízení

Vstupní obvody - AMS chyby
8388608 - Nespecifická chyba (interní chyba modulu)
8388609 - Čtení dat přerušeno a ukončeno na základě zásahu uživatele
8388610 - Chybný formát řetězce adresy zařízení
8388611 - Timeout při odesílání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388612 - Timeout při čekání na odeslání komunikačního rámce žádosti do modulu A/D vstupů
8388613 - Timeout při příjmu rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388865 - Chybný typ rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388866 - Chybná hodnota sekvenčního čísla rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388867 - Délka interního datového bufferu AMS pro přijatá data je nedostatečná pro množství dat v rámci odpovědi od modulu A/D vstupů
8388868 - Chybný kontrolní součet rámce odpovědi od modulu A/D vstupů
8388869 - Chybná hodnota synchronizačního pole konce rámce odpovědi od modulu A/D vstupů