Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Potřebujete-li uvést zařízení do továrního nastavení, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Tato akce je zpětně nevratná. Základní hodnoty a přihlašovací údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Tovární nastavení přes webové rozhraní:

  • Jděte do sekce Management
  • V pravém sloupci klikněte na Tovární obnovení konfigurace
  • Zaškrtněte nastavení, která chcete převést do továrních hodnot.

 

 

 

  • klikněte na tlačítko Uložit

 

 

 

 

Reset do továrního nastavení pomocí tlačítka:

  • Pro uvedení zařízení do továrního nastavení stiskněte dlouze tlačítko reset, dokud se nerozblikají LED diody červenou barvou.

 

Poznámka:

Pokud zapomenete heslo, nebo nastavíte IP rozhraní způsobem, který dále nedovolí přístup k bráně, můžete využít k nastavení továrních hodnot reset vpravo od portu napájení. Tímto se nastaví do továrního nastavení všechny parametry, včetně IP adres a přístupových údajů.

 

 

Základní nastavení po resetu:

IP adresa: 192.168.1.2

IP maska: 255.255.255.0

IP výchozí brány: 192.168.1.1

Uživatelské jméno: Admin

Heslo: 2n