Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Potřebujete-li uvést zařízení do továrního nastavení, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Tato akce je zpětně nevratná. Základní hodnoty a přihlašovasí údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Tovární nastavení přes webové rozhraní:

  • Jděte do sekce Management
  • V pravém sloupci klikněte na Tovární obnovení konfigurace
  • Zaškrtněte nastavení, která chcete převést do továrních hodnot.

 

 

 

  • klikněte na tlačítko Uložit

 

Reset do továrního nastavení pomocí Jumperu:

  • DEF – Pro reset CPU do továrního nastavení

 

Reset do továrního nastavení pomocí tlačítka (pokud je k dispozici):


  • Stiskněte a držte tlačítko RESET
  • Počkejte, dokud se nerozsvítí zelená LED

Na zařízení bylo obnoveno tovární nastavení


 

Základní nastavení po resetu:

IP adresa CPU – 192.168.1.2

IP maska CPU – 255.255.255.0

IP Adresa výchozí brány – 192.168.1.1

IP adresa VoIP karty – 0.0.0.0

IP maska VoIP karty – Stejné jako základní nastavení CPU

Uživatelské jméno/Heslo pro CPU – Admin/2n

Uživatelské jméno/Heslo pro ERM – Admin/2n

Přenosová rychlost RS232 CPU – 57600bps