Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na support@2n.cz prosím zašlete všechny následující informace:

  • Podrobný popis daného problému a jeho vzniku slovní formou pro usnadnění replikace.
  • Konfigurační soubor stažený z dané brány.
  • Verzi konfiguračního nástroje, který byl použit pro konfiguraci dané brány
  • Výpis AT příkazů ati3 a ati4 zadaných do Terminálového menu konfiguračního nástroje nebo HyperTerminalu
  • Úplný Trace daného problému pokud je tento možno zaznamenat