Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prostřednictvím http://support.2n.cz prosím zašlete všechny následující informace:

  • Podrobný popis daného problému a jeho vzniku slovní formou pro usnadnění replikace.
  • Konfigurační soubor stažený z dané BRI brány.
  • Verzi konfiguračního nástroje, který byl použit pro konfiguraci dané BRI brány
  • Výpis AT příkazů ati3 a ati4 zadaných do Terminálového menu konfiguračního nástroje nebo hyperterminálu
  • Úplný Trace daného problému pokud je možno tento problém zaznamenat

Všechny tyto informace nám poslouží k rychlé diagnostice a nalezení řešení Vašeho problému. Děkujeme za pochopení.