Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zadejte nižší hodnotu času expirace registrace v SIP parametrech. Poté se překladové tabulky udrží aktuální za pomoci REGISTER žádostí.