Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. V prvním kroku doporučujeme pročtení manuálu, který naleznete na webových stránkách 2N Telekomunikace http://www.2n.cz/cz/produkty/m2m/smartcom/ke-stazeni/
 2. Dále zde naleznete: leták, prezentaci, potřebný software a firmware. Ze software si nainstalujte 2N® SmartCom (dále jen SmC) konfigurační program.
 3. Pro připojení k PC použijte kabel, který je přibalen (verze 410100W a 410101W) nebo ověřte, že kabel RS232 9 samice/RS232 9 samice, který používáte, je křížený!!!
  Konektor 1    Konektor 2     Funkce
  2                      3                      Rx      ←  Tx
  3                      2                      Tx      →  Rx
  4                      6                      DTR  →  DSR
  5                      5                      Signal ground
  6                      4                      DSR  ←  DTR
  7                      8                      RTS  →   CTS
  8                      7                      CTS  ←   RTS

 4. Po připojení k PC zjistěte ve správci zařízení, na kterém COM portu je Váš SmC umístěn.
 5. Spusťte si 2N SmC Konfigurační program. V nastavení komunikace si zvolíte příslušný COM port, na kterém máte Váš SmC umístěn.
  Dále nastavte následující:

  Rychlost[bd/s]        115200
  Data bity                  8
  Stop bity                  1
  Parity                        žádná
  Řízení toku               žádná

  Heslo pro sériový port není defaultně žádné!!! Pokud byste chtěli Váš 2N SmC zabezpečit proti přístupu neoprávněnou osobou, postupujte dle FAQ "Jak zabránit neoprávněné konfiguraci 2N® SmartCom".

  Potvrďte OK.

 6. Načíst konfiguraci - načtou se základní údaje o SmC a SIM kartě do něj vložené (Lokální IP adresa, Síla signálu, Operátor, Sériové číslo, Verze firmware, SIM number, Popis GSM modulu). Dále pokračujte v konfiguraci:

  Mód:                           TCP klient (s využitím 2N SmartCom serveru)/ Samostatný (bez využití 2N SmartCom serveru).
  GPRS APN:                Zadejte APN (access point network) přidělenou operátorem.
  IP adresa serveru:     Zadejte IP adresu SmC serveru, na který chcete SmC přihlásit.
  Port serveru:              Zadejte port SmC serveru.
  PIN:                             Zadejte PIN SIM karty.
  Heslo:                         Pro přihlášení k SmC serveru.

 7. Nové nastavení uložte pomocí tlačítka „Uložit a restartovat“.