Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Vstupte do programovacího menu
  2. Zadejte parametr pro programování konkrétního tlačítka a chvíli vyčkejte
  3. Hlasové menu vám přečte naprogramovanou hodnotu
  4. Zkontrolujte typ vytáčení, DTMF nebo pulzní volba (viz manuál, kapitola 9)
  5. Zkontrolujte nastavení PBX
    • pro čísla veřejné telefonní sítě je v konfiguraci ústředny nutné vytáčet předvolbu do veřejné telefonní sítě (většinou 0 nebo 9)