Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod do problematiky:

Pokud obsluha nezavěsí volání z komunikátoru znakem 5 nebo #, 2N® Analog Interkom musí rozpoznat obsazovací tón pro automatické ukončení hovoru . Jestliže tento obsazovací tón není dle standardu ETSI, dveřní komunikátor 2N® Analog Interkom není schopen rozpoznat, že došlo k rozpadu spojení.

Důsledek:
K automatickému zavěšení dveřního 2N® Analog Interkomu dojde až po definované době parametrem 912 – Maximální doba hovoru. Většinou ovšem do této doby ústředna označí tel. linku, kde je 2 N® Analog Interkom připojen, za nefunkční a nastaví status "porucha". Tento stav je schopen změnit až správce ústředny.

Postup řešení:

  1. Ověřte, že obsazovací tón z ústředny je standardním obsazovacím tónem podle ETSI*
  2. Nahrajte obsazovací tón (formát:wav, mp3, aiff, wmv, arm) a kontaktujte vašeho lokálního partnera
  3. * parametry obsazovacího tónu pro ČR: 330ms tón / 330ms ticho, frekvence tónu: 425Hz