Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Zkontrolujte podle manuálu, zda jsou kabely připojeny správně
  2. Helios přehraje zvukové oznámení po připojení telefonní linky (pokud ne, kontaktujte vašeho lokálního partnera)