Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Zavolejte na 2N® Analog Interkom
  2. Po vyzvednutí volte na klávesnici vašeho telefonu *12345*
    • Stále nemohu vstoupit do programovacího menu
    • Vytáčejte servisní heslo (*12345*) pomaleji
    • Vyzkoušejte, zda funguje heslo pro otevírání dveří (uslyšíte ve sluchátku potvrzovací tón)
    • Kontaktujte vašeho lokálního partnera