Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® EasyGate podporuje přenos identifikace volajícího. Pokud máte na telefonní lince připojené zařízení podporující příjem FSK dle norem ETSI, aktivujte tuto funkci v nastavení pro přenašeč FXS.