Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento postup slouží jako návod pro nastavení hesla při konfiguraci přes rozhraní RS-232, které v defaultním nastavení heslo nemá.

Při konfiguraci přes IP je vždy vyžádáno heslo, které je nastaveno v záložce "Základní" viz. Obr. 2!!!

  1. V záložce RS-232, zaškrtněte pole "Vyžadovat heslo".

    Obr.1
  2. Poté potvrďte "Uložit".
  3. Při následném konfigurování 2N® SmartCom bude vyžadováno heslo, které je shodné s heslem pro přihlášení 2N® SmarCom ke 2N® SmartCom serveru v záložce General.
    Obr.2
  4. Nové nastavení uložte pomocí tlačítka „Uložit a restartovat“.