Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud hovor, který by měl být vytočen do GSM, odchází přes PRI2 rozhraní, překontrolujte prosím korektní nastavení prefixů a LCR tabulky.

Požadované prefixy pro volání do jednotlivých směrů (GSM, ISDN/VoIP) je třeba nadefinovat v seznamu prefixů (Konfigurace - Seznam prefixů), a poté v LCR tabulce (Konfigurace - LCR tabulka) nastavit, v jakém pořadí a za jakých podmínek bude směrování provedeno.

Jestliže nebude v LCR tabulce nalezen odpovídající záznam pro směrování hovoru, může být v závislosti na nastavení módu portů (Konfigurace - Módy portů) směrován na další rozhraní (viz. obrázek níže).