Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastaveni se provádí v menu GSM odchozí skupiny. Jako první krok nastavte Způsob volby SIM ve skupině na Random. V menu Čas pro přepnutí na jinou SIM kartu nastavte čas od 03:59 do 04:01. Tento čas musí být nastaven pro všechny SIM karty.

Tato konfigurace znamená to, že čas 3:59 je minimální interval pro přepnutí SIM karet a čas 4:01 je maximální interval pro přepnutí SIM karet. Tímto je tedy docíleno toho, že SIM karty se budou přepínat zhruba každé 4 hodiny.