Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Nastavte váš router tak, aby přeposílal všechny požadavky na portu 5060 na IP adresu CPU a 4000-5000 na IP adresu VoIP karty (tento rozsah je možno upravit v menu VoIP parametry).
  2. V menu VoIP parametry nastavte veřejnou IP vašeho routeru.