Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Používáte GSM kartu v jiném typu brány, než pro který je určena (například GSM kartu z 2N® BlueStar ve 2N® BlueToweru).