Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zkontrolujte nastavení textu odpovědi SMS at no answer (SMS při nevyzvednutí) v PRI konfiguračním programu (Konfigurace - GSM základní parametry - Text SMS při nevyzvednutí). Jako parametr pro číslo volajícího musí být použito "%N".